Tanbûrî Cemil Bey

Tânburî Cemil BeyTürk Mûsıkîsi dünyasında yaşarken efsane olan, günümüzde de etkisini devam ettiren dahi müzisyen…

HAYATI – ESERLERİ – ANILAR – CEMİL BEY ÇİZGİSİ
NİYAZİ SAYIN ve NECDET YAŞAR
üstadların görüşleri, vefatından sonra yazılanlar vd. bilgiler, analizler…

Bütün eserleri ile icra ettiği eserlerden ve taksimlerinden seçmelerin birebir notaları…
ZEKİ YILMAZ’ın kaleminden
TANBÛRÎ CEMİL BEY kitabı yayınlandı.

272 sahife, 20×27,5 cm büyük boy, birinci hamur kâğıt, iplik dikiş…