Türk Mûsıkîsi Dersleri

Zeki Yılmaz

Zeki Yılmaz

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ, ilk defa 1974 yılında yayınlanmıştır. Bu kitap. Cumhuriyetimizin başlangıcından sonraki dönemde; Dr. Suphi Ezgi ve H. Saadettin Arel’in nazariyat kitaplarının ardından yayınlanan üçüncü, Türk Mûsıkîsi nazariyat kitabıdır.

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ dört bölümden meydana gelmiştir.

1. Genel müzik bilgileri,
2. 15 zamanlıya kadar usûller,
3. 53 adet temel makam,
4. Türk Musîkîsi formları.

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ, Türkçe yayınlanmaktadır. İngilizce olarak hazırlanan baskısı CD eşliğinde yayınlanacaktır.

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ, öğreticilere, icracılara, sazendelere ve öğrenmek isteyenlere yardımcı en önemli kitaptır.

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ, makam bilgileri; seyir adı verilen, küçük taksimler ve örnek eserlerle, Türk Musîkîsini öğrenmek isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır.

TÜRK MÛSIKÎSİ DERSLERİ, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edilmiş tek kitaptır.

Kitap 19×27 cm. ebadında 264 sahifedir.