Rüştü Eriç

Rüştü Eriç İşte Benim Hayatım“TÜRK MÛSIKÎSİNDE BİR ÖMÜR – İŞTE BENİM HAYATIM”

1950 yılında, Istanbul Radyosu’nun açılmasıyla ilk sazendeler ve Radyo elemanları arasında yer alan Udi, Bestekâr ve Hoca Rüştü ERİÇ, 1913 de İskeçe’de başlayan hayatını ve Türk Mûsıkîsi camiası içerisinde yaşadıklarını bu kitapta dile getiriyor.

Verimli bir bestekâr olan Rüştü Eriç’in bu kitabının ekinde son bestelerinin notaları ile derlemiş olduğu Rumeli türkülerinden bir demet de takdim ediliyor.

Yayına hazırlayan: ZEKİ YILMAZ