Hakkımızda

“ÇAĞLAR MÛSIKÎ YAYINLARI” olarak, geleneksel kültürümüzün en önemli unsuru olan Mûsıkî dalında, Türk Mûsıkîsi nazariyesi ve sazlarına ait metotlar ile diğer konularında yayın yapmaktayız. Türk Mûsıkîsi tek sesli bir müzik olmasına rağmen, her türlü (çok ve tek sesli) müzik icrasında en önde gelen bir yapıya sahiptir.

İfadesinin güçlü, derin ve melodik yapısının zenginliği nedeniyle Türk Mûsıkîsi, tüm dünyada orijinal haliyle dinlenme ve etkili olabilme özelliğini korumuştur. Dini ve dindışı eserleri, saz mûsıkîsinin zenginliği ve folklorik yapıdaki ezgileriyle hemen her insana hitap etme özelliği taşıyan değişik yapıdaki eserleriyle Türk Mûsıkîsi, Türk insanının duygu ve hislerini pek güzel ifade etmektedir.

Geleneksel san’atlarımız, değerlerimiz yüzyılların birikimi olarak dünyadaki en zengin kültüre sahiptir. Dolayısıyla Türk insanının Mûsıkîsinin de son derece etkili ve güzel olması çok doğaldır.

Türk Mûsıkîsine eskiler “Meşk yoluyla öğrenilen” bir müzik gözüyle bakmışlardır. Mûsıkî, Türk Mûsıkîsi kitaplardan kolay kolay öğrenilemez. Çünkü her eser ayrı bir dünyadır. O dünyaları tek tek tanımak gerekir. Bunun aksini söylemek doğrusu yanlış olur. Ancak bu böyledir derken, kitaplara aktararak başka yerlerde, uzaklardaki insanların da bir nebze olsun bu müziği öğrenmelerine, ne yazık ki bir nev’i engel olmuşlardır.

Yukarıda izahını yapmaya çalıştığımız nedenlerle, Türk insanı, müziğini kağıda dökerek çok fazla anlatmamıştır geçmişte. Günümüzde ise, teknolojik olanaklarla, kitapla müzik öğrenimi oldukça kolaylaşmıştır.

1930 lu yıllarda Dr. Suphi Ezgi, 1940 lı yıllarda H. Saadettin Arel, Türk Mûsıkîsi nazariyesine ait bilgileri kitap haline getirmişlerdir. 1974 yılında ise Zeki Yılmaz’ın Türk Mûsıkîsi nazariyesine ait kitabı yayınlamıştır. Binlerce yıllık bir geleneğin, Cumhuriyet döneminin ilk elli yılı içerisinde sadece üç kitapla sınırlı kalması pek hazindir. Son nazariye kitabından sonra Sayın Zeki Yılmaz, şahsi gayretiyle Türk Mûsıkîsine ait bilgiler, notalar, besteci ve müzisyenler ile diğer konuları kitap haline getirmeye başlamıştır.

ÇAĞLAR MÛSIKÎ YAYINLARI; Türk Mûsıkîsinin geleneksel yapı içerisindeki anlayışına uygun olarak, bu konuda; kitapların, metotların hazırlanması ve yayınlanması amacıyla kurulmuş olup, bu güne kadar çeşitli kitaplar yayınlamıştır. Halen de bir çok kitabın hazırlığı devam etmektedir.

ÇAĞLAR MÛSIKÎ YAYINLARI; Türkiye’de, Türk Mûsıkîsine ait tüm yayınların (yazılı-sesli) yapıldığı tek adres olma yolundadır. Mevcut yayınlara ve yakında yayınlanacak olan kitaplara ait liste ilgili sayfada takdim edilmiştir.

Güzel Türk insanına, güzel Türk Mûsıkîsi layıktır. Saygılarımızla.

ÇAĞLAR MÛSIKÎ YAYINLARI