TÜRK MÜZİĞİ YAYINLARI

ÇAĞLAR MÛSIKΠ YAYINLARI

(Türk Müziği yayınlarında tek adres)

 

 

Türk Mûsıkîsi nazariyatı, nota ve geleneksel müziğimizde kullanılan sazlara ait metod yayıncılığı yapmaktayız.

Binlerce yıllık Türk Mûsıkîsi tarihinde öğretim, son yüzyıla gelinceye kadar “meşk yoluyla” ustadan-çırağa öğretilmek suretiyle yapıla gelmiştir. Türk Mûsıkîsi eserlerine baktığımızda neden böyle bir eğitim yoluna gidildiği kolayca anlaşılır:

“Geleneksel müziğimizin en küçük eseri dahi, her ne kadar makam sistemi uygulanarak nota ile yazılsa dahi; ifade, üslup için mutlaka ustalar tarafından seslendirilmesi gerekir.”

Ne var ki geçmiş dönemlerde bu güzel uygulama sürekli devam ettirilse de çok geniş bir repertuarın, maalesef, yok olup gittiğine de eminiz. Zira ustalar ancak talebelerine meşk edebiliyorlardı. Ustalardan meşk edenler de çevrelerine… Neticede nesilden nesile intikal eden eserlerin büyük bir bölümü kaybolup gitti…

Yine de yüzyıllar içerisinde özellikle nazari konular başta olmak üzere mûsıkîmizin çeşitli konularında çalışmalar yapıldı, ancak ne var ki pek azı yayınlanabildi. 20. yüzyılın başında, mûsıkîmizin en büyük icracısı olarak kabul edilen, Tanburi Cemil Bey, nazari konuların yanı sıra sazlarımıza ait metodlar da yazmaya başladı… Ne yazık ki sadece nazariyat kitabı yayınlanabildi.

Cumhuriyetin başlangıcından bu yana Ezgi ve Arel gibi müzikologlar nazariyat kitapları yazdılar…

Günümüzde, mûsıkî nazariyatının yanı sıra, geleneksel sazlarımız başta olmak üzere, mûsıkîmizde kullanılan sazlara ait metodlar, 1980 yılından itibaren, yazılı bin yıllık Türk Mûsıkîsi tarihinde ilk olarak, mûsıkî araştırmacısı Sayın Zeki Yılmaz’ın gayretleriyle yayınlanmaya başlandı.

Yayınevimiz, özellikle Türk Mûsıkîsi yayınları yapmak üzere kurulmuş olup, bu güne kadar pek çok enstrüman için metod yayınlamıştır.

Geçmişte yaşamış güzel bestekârlarımızın ve günümüzün kıymetli bestecilerinin tüm eserleri de kitap haline getirilmektedir.

Ayrıca geleneksel müziğimizin çeşitli makamlarına ait fasıl, türkü, saz eseri ve tasavvuf mûsıkîmize ait eserler, 32 sahifelik nota fasikülleri halinde yayınlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.