Nota Fasikülleri

TÜRK MÛSIKÎSİNE AİT SÖZLÜ VE ENSTRÜMANTAL YAYINLAR

fasikul1

1 – HÜZZAM
2 – HİCAZ
3 – ACEMAŞİRAN
4 – KARCIĞAR
5 – KÜRDİLİHİCAZKÂR
6 – MAHUR
7 – UŞŞAK
8 – HÜSEYNİ
9 – NİHAVEND
10- RAST
11- SEGÂH
12- BUSELİK
13- HİCAZKÂR
14- SABA
15- SUZİDİL

fasikul2

1- İLAHİLER
1- YUNUS EMRE İLAHİLERİ
1- PEŞREVLER
1- SAZ SEMAİLERİ
1- İSTANBUL TÜRKÜLERİ
1- RUMELİ TÜRKÜLERİ

Her fasikül 19 x 27 cm. ebadında ve 36 sahifedir.